Privacy policy

La Haute Voie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw adresgegevens (door u verstrekt) uitsluitend voor het u toesturen van onze nieuwsbrief La Haute Voie Nieuws. In geen geval zullen wij uw adresgegevens aan derden verkopen noch door anderen laten gebruiken. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u op elk moment uitschrijven.

1 Recht op inzage

Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt  u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval vragen over verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer commission@privacycommission.be.

2 Inhoud & aansprakelijkheid

Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, La Haute Voie kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een  financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

3 Intellectuele Eigendom & Copyright

De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van La Haute Voie en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op  gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of verspreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door La Haute Voie.

4 Cookies

De site van La Haute Voie maakt geen cookies aan en deze worden ook niet bewaard.

5 Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van La Haute voie dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

5 Toepasselijk recht,  bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site ingeval van een geschil.%d bloggers liken dit: